Alege un curs: ARHIVARLEGATOR MANUAL (IN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE)

Absolvent/ă al/a:

10 claseliceuscoala postlicealainvatamant superior

Date companie pentru facturare (dacă este cazul):

Acte necesare înscriere la curs în copie scanata (actele in original se vor prezenta la sediul nostru):

B. I./C. I.:
Certificate de naștere.
Certificat de căsătorie pentru doamne sau domni care au preluat prin căsătorie numele soției.
Acte de studii absolvite sau adeverințe de încadrare într-o formă de învățământ de stat sau particular în original – cu mențiunea pentru a servi la înscriere cursuri de formare profesională.
Adeverință medicală în original – cu mențiunea – apt pentru înscriere și desfășurare curs de formare profesională (cu denumirea cursului).

Am luat la cunoştinţă de toate informaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Cunosc drepturile ce-mi sunt conferite de Legea nr. 677/2001 (inclusiv dreptul la acces, de intervenţie şi de opoziţie) şi sunt de accord ca aceste date să fie prelucrate numai în condiţiile stabilite la art. 8 din Legea nr. 677/2001. Răspundere: Semnarea prezentului formular reprezintă o comandă fermă de participare la curs. Amânare: În cazul în care nu s-a întrunit numărul minim de participanți, SOC. PROIECT ATRACTIV S.R.L. îşi rezervă dreptul de a amâna cursul, situaţie în care vă puteţi exprima opţiunea de a participa la următorul curs programat sau să primiţi banii achitaţi ca avans. După începerea cursului, avansul nu mai poate fi returnat. La finalizarea cursului, absolventul poate solicita o adeverinţă doveditoare a faptului că a parcurs programul de formare profesională, certificatul de absolvire se eliberează în maxim 3 luni după susţinerea examenului.